Ana Sayfa
Komisyonlar
Çalışanlar ve Öğrenci Disiplin

Disiplin Komisyonu(Öğrenci-Personel)

Komisyon Adı          : Çalışanlar ve Öğrenci Disiplin Komisyonu 
Komisyon Bilgileri  :  

KOMİSYON ADI

KOMİSYON BAŞKANI

ÜYE

ÜYE

ÜYE

DİSİPLİN

Günhan BAYRAK

Emel AKYÜREK

Samet ÇELEBİ

Ahmet AŞNAN

Komisyon Görevleri:          

      Yüksekokul idari ve akademik çalışanları ve öğrencileri ile ilgili komisyona yazı ile gelen disiplinsizlikleri yönetmeliklere uygun inceler ve sonuçlandırır.

Komisyon, Disiplin Amiri (Müdür Bey) tarafından görevlendirilir.İfadeleri alır.Belge ve dokümanı toplar.Soruşturma Raporunu Disiplin Amirine sunar.İşlemleri İki ay içinde sonuçlandırılır.Soruşturma ile ilgili örnek evraklar SAÜ/Hukuk Müşavirliği web sitesinden temin edilebilir.