Ana içeriğe atla

Staj Komisyonu

Komisyon Adı         :  Staj Komisyonu
Komisyon Bilgileri :  Bölümler ile endüstri ve endüstri ile öğrenciler arasındaki iletişimi sağlayarak ,Staj faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde sürdürülmesini, iyileştirilmesini ve kontrolünü yapan bir komisyondur.
 
Temel görevini yerine getirebilmesi için sürdürmesi gereken çalışmalar şunlardır: 

Komisyon Görevleri :
 
1.Bölümün öğrencilerine staj olanaklarının arttırılması için kamu ve endüstriyel kuruluşlar ile iletişim içinde bulunup stajyer öğrenci kontenjanları ve staj olanakları ile ilgili bilgileri toplayarak bu bilgileri bölüm içinde duyurur.
2.Staj olanakları sağlayacak kurum ve kuruluşların istek ve ihtiyaçlarını öğrenmek üzere bir anket çalışması yapar, anket sonuçlarından ve elde ettiği görüşmelerden yola çıkarak staj olanaklarının geliştirilmesi için gerekli önerilerini bir rapor haline getirir.
3.Staj yapan öğrenciler ve staj yeri ile ilgili tüm bilgileri ileride istatistiki çalışmalarda ve doküman hazırlanmasında kullanmak üzere bir veri tabanında saklamak üzere Bilgi İşlem Komisyonu'na gönderir.
4.Staj zamanında stajın kalitesi ve kurallara uygunluğunu izlemek üzere firmalar ile iletişime geçerek gerekli denetim mekanizmasını kurar ve işler hale geçirir.
5.Staj dönemi sonunda staj defterlerini toplayarak değerlendirilmesi işlemlerini yürütür ve yürüten komisyonları denetler.
6.Yaptığı çalışmaları, önerilerini, istek ve ihtiyaçlarını Yüksekokul Müdürlüğüne bir rapor halinde sunar.

 

KOMİSYON KURUL ADI BAŞKAN ÜYE ÜYE YEDEK ÜYE  
STAJ Erdal CAMCI Günhan BAYRAK Samet ÇELEBİ Derya İRİÇ  

 

DOSYALAR